» Геотекстил - полиестер

ГЕОТЕКСТИЛ  – НЕТЪКАН ИГЛОНАБИТ ПОЛИЕСТЕР

Certificat TUV.pdf
CPR Terasin HT EN.pdf
  DoP TERASIN EN.pdf
TERASIN NS.pdf

◊ Предназначение на геотекстил:

 • Механична защита и разделителен слой в покривните системи;
 • Филтриращ слой при зелени покриви и хидротехнически съоръжения;
 • Армиращ и усилващ слой при земни и насипни работи;
 • Дренажен и укрепващ слой при терасовидно оформяне и др.

 

 

 

◊ Приложение на геотекстил:

 • Пътно строителство;
 • Железопътно строителство;
 • Рехабилитация на асфалтови настилки;
 • Усилване на насипи и земни работи;
 • Изграждане на подпорни стени;
 • Фундиране в слаби почви;
 • Терасовидни оформления;
 • Покривни хидроизолационни системи;
 • Хидротехнически съоръжения;
 • Сметищни депа;

 

 

◊ Какво представлява продукта геотекстил:

Геотекстил от нетъкан двойно иглонабит полиестер – рециклирана суровина, без химически примеси. Технологията на производство на геотекстила е чрез термично екструдиране на полиeстерни нишки и впоследствие иглонабиване до получаването на плътен и хомогенен продукт. В зависимост от теглото и обработката се постигат различни силови характеристики и параметри на видовете геотекстили. При някои продукти има допълнителна термична обработка за постигане на по.добро слепване при производството.
Ширината на ролките е 6,50m.

 

За подробна информация вижте Техническите Карти на материалите.

 

  

Контакти

 • София 1000, бул. Княз Дондуков № 11 ет. 6 офис 608
 • hydrotrade@abv.bg
 • 0888 630 390