» Геомрежи - PP, PET, PVA

ГЕОМРЕЖИ ЗА АРМИРАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ

CPD-0643-TG Geogrids.pdf
TG-Technical Table.pdf
   GRUNTEX PET.jpg
GRUNTEX PVA.jpg


◊ Предназначение на геомрежите :

Геомрежите се използват за армиране и усилване на земните и насипните работи при слаби почви и при изграждане на подпорни стени както и оформянето на пътни платна. Използването на геомрежи намалява времето и разходите за строителство и значително повишава качеството и дълготрайността на оформените земни маси и терасовидни участъци.

 

 

◊ Приложение на геомрежи:

  • Пътно строителство;
  • Железопътно строителство;
  • Рехабилитация на асфалтови настилки;
  • Усилване на насипи;
  • Изграждане на подпорни стени;
  • Фундиране в слаби почви;
  • Терасовидни оформления;

 

 

◊ Какво представлява продукта геомрежа:

Геомрежата за армиране е произведена от високоякостен полипропилен по метода на екструдирането за постигане на максимална якост на биаксиалните връзки. Продуктът е резистентен към киселини и основи, както и към оксидация на връзките. Благодарение на технологията на екструдиране са постигнати отлични параметри на якост на опън и в двете посоки, което заедно с разновидностите на предлагания растер на отворите прави продукта отлично приложим във всички области на земно – насипните работи.

 

За подробна информация вижте Техническите Карти на материалите.

 

 Контакти

  • София 1000, бул. Княз Дондуков № 11 ет. 6 офис 608
  • hydrotrade@abv.bg
  • 0888 630 390