» HDPE геомембрани

Rowad International Geosynthetics                                       WARTER Polymers                 

ISO 9001 2008 Certificate.pdf
 ROWAD CE Certificate.pdf
ROWAD HDS R11.pdf
ROWAD HDT R11.pdf
ROWAD HST WB.pdf
Exclusive Authorised Representative.jpg
  DoP GEOCHRON smooth EN.pdf
DoP GEOCHRON textured EN.pdf
HDPE Брошура BG.pdf
KT GEO LLDPE 2014 EN.pdf
LLDPE G 2016 EN.pdf
LLDPE T 2016 EN.pdf◊ Предназначение на HDPE геомембрана:

HDPE геомембрана е изолационен материал с широка гама на приложение като пътни и ЖП конструкции, ландшафни съоръжения и други. При полагането и използването за земни работи HDPE  геомембраните изпълняват различни функции  в зависимост от изискванията като подобряване на физико-механичните качества на основата, заздравяване на откосите и склоновете, променят стойностите и посоките на подземните води, образуват постоянна водоустойчивост и газонепроницаемост. HDPE геомембраните са многофункционален и с високо якостен продукт.   

◊ Приложение на HDPE геомембрана:

  • Изграждане, запечатване и рекултивация на депа за битови отпадъци;
  • Запечатване на общински пречиствателни   станции за отпадни води както и различни   видове резервоари;
  • Хидроизолация на различни видове подземни съоръжения и тунели;
  • Формиране на изолационни пластове за да се предотврати проникването на отпадъци и замърсявания от пътищата;
  • Строителство на резервоари, канали и         язовири.


◊ Какво представлява продукта :

HDPE геомбраните са произведени от високоплътен полиетилен по метода на трислойното екструдиране.
- Дебелина от 0,75mm до 2,5mm
- Ширини на ролките от 5,30 до 8,00 m.
В зависимост от вида на повърхността си HDPE геомембраните биват гладки, едностранно или двустранно структурирани.

За подробна информация вижте Техническите Карти на видовете геомембрани.

 

 Контакти

  • София 1000, бул. Княз Дондуков № 11 ет. 6 офис 608
  • hydrotrade@abv.bg
  • 0888 630 390