» Геотекстил - полипропилен

ГЕОТЕКСТИЛ – НЕТЪКАН ИГЛОНАБИТ ПОЛИПРОПИЛЕН

 CNW-Tех. карта.pdf                                             CPD 0691 PNW Series.pdf
 PNW-Tех. карта.pdf                                            CPR 0686 CNW Series.pdf
 SNW-Tех. карта.pdf                                            Project List Bulgaria EN.pdf
WG-Tех. карта.pdf                                             Refference List  Landfil Bulgaria.pdf


◊ Предназначение на геотекстил:

 • Механична защита и разделителен слой в покривните системи;
 • Филтриращ слой при зелени покриви и хидротехнически съоръжения;
 • Армиращ и усилващ слой при земни и насипни работи;
 • Дренажен и укрепващ слой при терасовидно оформяне и др.

 

 

 

◊ Приложение на геотекстил:

 • Пътно строителство;
 • Железопътно строителство;
 • Рехабилитация на асфалтови настилки;
 • Усилване на насипи и земни работи;
 • Изграждане на подпорни стени;
 • Фундиране в слаби почви;
 • Терасовидни оформления;
 • Покривни хидроизолационни системи;
 • Хидротехнически съоръжения;
 • Сметищни депа;

 

 

◊ Какво представлява продукта геотекстил:

Геотекстил от нетъкан трикратно иглонабит полипропилен – първо качество на суровината, без примеси и рециклати. Технологията на производство на геотекстила е чрез термично екструдиране на полипропиленови нишки и впоследствие иглонабиване до получаването на плътен и хомогенен продукт. В зависимост от теглото и обработката се постигат различни силови характеристики и параметри на видовете геотекстили. При някои продукти има допълнителна термична обработка за постигане на по.добро слепване при производството.
Ширина на ролките от 5,40м или кратна. 

 

За подробна информация вижте Техническите Карти на материалите.

 

 Контакти

 • София 1000, бул. Княз Дондуков № 11 ет. 6 офис 608
 • hydrotrade@abv.bg
 • 0888 630 390